Οι Υπηρεσίες μας

 • ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (legal services and Mediation)
 • Αυτοκίνητα: αποζημιώσεις, τροχαία
 • Ακίνητα: μεταβιβάσεις ακινήτων- αγοραπωλησίες, κληρονομικά, γονικές παροχές, δωρεές, έρευνα περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα, διεκδικήσεις, διανομές, εργολαβικές συμβάσεις, αντιπαροχές, προσημειώσεις υποθηκών και εξαλείψεια αυτών. Αγωγές κλπ.
 • Εμπράγματο Δίκαιο - Κτηματολόγιο- Απαλλοτριώσεις : αγωγές, αιτήσεις   κτλ.
 • Οικογενειακό Δίκαιο: Διαζύγια, διατροφές, δικαστική συμπαράσταση, υιοθεσία, επιμέλεια τέκνων, αναγνώριση πατρότητας, σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης.
 • Μισθώσεις κινητών και ακινήτων, σύνταξη μισθωτηρίων επαγγελματικής στέγης, ξενοδοχείων, κτιριακών μονάδων και κατοικιών.
 • Πιστωτικοί Τίτλοι - Διαταγές Πληρωμής
 • Δίκαιο Τηλεπικοινωνιών και ΜΜΕ: αγωγές ηθικής βλάβης, εγκλήσεις συκοφαντικής δυσφημίσεως κλπ.
 • Ενοχικό Δίκαιο: Γενικό και Ειδικό
 • Κληρονομικό Δίκαιο: Διαθήκες - αποδοχές ή αποποιήσεις κληρονομιών, έκδοση κληρονομητηρίου, νόμιμη μοίρα, εξ αδιαθέτου διαδοχή, αγωγές κλπ
 • Ποινικό Δίκαιο: Κατάθεση και Υποστήριξη Μηνύσεων, Τροχαία, Υπεράσπιση Πλημμελήματα- Κακουργήματα
 • Ποινική Δικονομία- Εκτέλεση Ποινών
 • Διοικητικό Δίκαιο: Προσφυγές, Αγωγές Αποζημίωσης
 
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
 
Α) Είσπραξη απαιτήσεων και
Β) Αναγκαστική εκτέλεση
 
Το τμήμα αυτό επιδιώκει την άμεση είσπραξη και την μέγιστη εξασφάλιση των απαιτήσεων των πελατών μας το ταχύτερο δυνατό. Για τον λόγο αυτό είμαστε σε θέση να ελέγξουμε τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών σε όλη την Ελλάδα.